информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Добре дошли

ПИ-ЕС ТРЕЙД 2007” ООД е консултантска компания, създадена в началото на 2007 г., предоставяща услуги в областта на управлението на проекти във всички фази на проектния цикъл – подготовка, реализация, мониторинг и отчитане. „ПИ-ЕС ТРЕЙД 2007” ООД работи за създаване на професионален фирмен имидж, чрез поддържане на устойчиви отношения с клиентите си, основани на взаимно доверие, висок стандрат и качество на консултантските услуги. Ние предлагаме нашата експертна помощ на: Възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки, потенциални Изпълнители на поръчки провеждани по Закона за обществените поръчки, физически и юридически лица, желаещи да осигурят по-голям просперитет на развиваната от тях дейност, както и създаването на ползотворни бизнес контакти, посредством нашата платформа за електронно партньорство. Защита при обжалване на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Поръчки

Общо150263
Поръчки по ЗОП96568
Активни2250
Други94318
Публични покани53695
Активни0
Други53695
Обявления0
Активни0
Други0

Движение през последните 24ч

Движение по общо поръчки173
Нови поръчки21
Поръчки по ЗОП21
Публични покани0
Обявления0
Други движения152
Сменен статус0
Добавени производства0
Обновени данни0
Нови документи152

Общо суми на сключените договори по ЗОП

ГодинаСтроителствоУслугиДоставкиКонкурс за проект
20131 798 941 133,60 лв1 039 369 011,12 лв488 971 377,25 лв3 500,00 лв
20122 751 115 367,66 лв2 200 471 356,53 лв856 359 353,81 лв77 000,00 лв
20112 109 826 137,65 лв1 992 965 716,16 лв903 771 792,84 лв19 166,63 лв
20101 373 832 805,52 лв1 355 049 773,91 лв803 184 455,06 лв170 999,68 лв
20092 002 664 137,32 лв1 524 937 013,41 лв5 813 686 611,31 лв1 156 161,33 лв

Търсене

Tenders-bg© 2019.
Всички права запазени.