информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 7407/7423
Покажи

2007-00000163

Възложител: Община Хасково

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 17 Ян. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Реконструкцията включва монтиране на нови или заменени стари негодни за ремонтиране тела за У.О., монтаж на нови или ремонт на стари разклонителни кутии по уличните стълбове, боядисване и надписване на стълбовете, проверка и измерване на защитно заземяване на стълбовете. Текущият ремонт включва аварийни работи по захранващите линии на мрежата за У.О., както и ремонти по управлението и автоматиката.

2007-00000162

Възложител: Община Кула

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 17 Ян. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: "Доставка на хранителни продукти по следните позиции - 1.месо,месни продукти,риба;2.мляко и млечни продукти;3.варива;4.подправки;5.плодове и зеленчуци ; 6. консерви; за нуждите на Община Кула "

2007-00000161

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - с.Гърмен - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - с. Гърмен

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 17 Ян. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Извършване на услуга - дърводобив, в Обект №609

Описание: Извършване на услуга - дърводобив, в Обект №609 на обща лежаща маса 3255 куб.метра строителна дървесина на територията на Държавно лесничейство "Гърмен " с. Гърмен

2007-00000160

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - с.Гърмен - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - с. Гърмен

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 17 Ян. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Извършване на услуга - дърводобив, в Обект №613

Описание: Извършване на услуга - дърводобив, в Обект №613 на обща лежаща маса 1901 куб.метра строителна дървесина на територията на Държавно лесничейство "Гърмен " с. Гърмен

2007-00000159

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - с.Гърмен - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - с. Гърмен

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 17 Ян. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Извършване на услуга - дърводобив, в Обект №618

Описание: Извършване на услуга - дърводобив, в Обект №618 на обща лежаща маса 1684 куб.метра строителна дървесина на територията на Държавно лесничейство "Гърмен " с. Гърмен

2007-00000158

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - с.Гърмен - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - с. Гърмен

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 17 Ян. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Извършване на услуга - дърводобив, в Обект №619

Описание: Извършване на услуга - дърводобив, в Обект №619 на обща лежаща маса 1830 куб.метра строителна дървесина на територията на Държавно лесничейство "Гърмен " с. Гърмен

2007-00000157

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - с.Гърмен - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - с. Гърмен

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 17 Ян. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Извършване на услуга - дърводобив, в Обект №608

Описание: Извършване на услуга - дърводобив, в Обект №608 на обща лежаща маса 4323 куб.метра строителна дървесина на територията на Държавно лесничейство "Гърмен " с. Гърмен

2007-00000156

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - с.Гърмен - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - с. Гърмен

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 17 Ян. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Извършване на услуга - дърводобив, в Обект №611

Описание: Извършване на услуга - дърводобив, в Обект №611 на обща лежаща маса 1477 куб.метра строителна дървесина на територията на Държавно лесничейство "Гърмен " с. Гърмен

2007-00000155

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - с.Гърмен - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - с. Гърмен

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 17 Ян. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Извършване на услуга - дърводобив, в Обект №614

Описание: Извършване на услуга - дърводобив, в Обект №614 на обща лежаща маса 1625 куб.метра строителна дървесина на територията на Държавно лесничейство "Гърмен " с. Гърмен

2007-00000154

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - с.Гърмен - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - с. Гърмен

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 17 Ян. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Извършване на услуга - дърводобив, в Обект №615

Описание: Извършване на услуга - дърводобив, в Обект №615 на обща лежаща маса 2318 куб.метра строителна дървесина на територията на Държавно лесничейство "Гърмен " с. Гърмен

2007-00000153

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - с.Гърмен - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - с. Гърмен

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 17 Ян. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Извършване на услуга - дърводобив, в Обект №617

Описание: Извършване на услуга - дърводобив, в Обект №617 на обща лежаща маса 2145 куб.метра строителна дървесина на територията на Държавно лесничейство "Гърмен " с. Гърмен

2007-00000152

Възложител: Община Стралджа

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 17 Ян. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изграждане на обект " Реконструкция и рехабилитация на общинската транспортна инфраструктура в гр. Стралджа - 3 проходни улици към ОУ"Кирил и Методий" и ОДЗ"

Описание: Изграждане на дъждовна канализация с бетонови тръби и дренажна система на следните улици :ул. Хаджи Димитър - от ОК 176 до ОК 199; ул. Оборище - от ОК 186 до ОК 176; ул. "Н. Петков " - Първо платно от ОК 184 до ОК 207 и Второ платно от ОК 185 до ОК 208; изграждане на улични ревизионни шахти и бетонови едностранни оттоци покрити с метални решетки; Включването на оттоците в дъждовната канализация с тръби ПЕВП; възстановяване на уличните настилки, а там където това е невъзможно да се извърши цялостно асфалтиране на участъка.

2007-00000151

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Етрополе ЕООД

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 17 Ян. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на медикаменти, медицински консумативи, инфузионни разтвори, лабораторни реактиви и консумативи

2007-00000150

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Етрополе ЕООД

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 17 Ян. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на хранителни стоки

2007-00000149

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - Варна - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Варна/

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 17 Ян. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: услуга:възлагане на лесокултурни дейности / залесяване, почвоподготовка- ръчна , отглеждане на култури, осветление, изсичане на подлес/ в обекти на територията на ДЛ- Варна, обособени по позиции, както следва:Об.№1 - об.позиция № 1 - БТ" Одесос", количество:1321 дка на стойност 43 631, 60 лв. без ДДС., Об.№ 2 - Об.позиция № 2 - БТ "Приморски", на стойност 47 801, 40 лв. без ДДС, количество:1574 дка.,Об № 3 - об.позиция № 3 БТ"Долен Чифлик", количество:1801 дка на стойност 55 599, 80 лв.без ДДС.

Описание: услуга:възлагане на лесокултурна дейност в обекти на територията на ДЛ- Варна, обособени по позиции

Търсене

Tenders-bg© 2018.
Всички права запазени.