информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4556/7194
Покажи

2011-00000448

Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Ян. 2011

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: ДА

Име: "Определяне на изпълнител на строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-026 "Лот 26: Рехабилитация на път ІІІ-606 Беловица - яз. Пясъчник - с. Любен - с. Неделево - с. Голям чардак от км 55+775 до км 73+529, с дължина 17.754 км, област Пловдив"

Описание: "Определяне на изпълнител на строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-026 "Лот 26: Рехабилитация на път ІІІ-606 Беловица - яз. Пясъчник - с. Любен - с. Неделево - с. Голям чардак от км 55+775 до км 73+529, с дължина 17.754 км, област Пловдив" Началото на разглежданият участък е км. 55+775 и съвпада с началото на с. Беловица. При направеното геометрично решение крайната точка е на км 73+529.

2011-00000447

Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Ян. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-027 "Лот 27: Рехабилитация на път ІІІ-866 Смолян – Михалково - Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490, път IІІ-8641 Пампорово - (Смолян - Стойките) от км 0+000 до км 11+350.73 и път IІІ-8681 Рудозем - Смилян от км 0+000 до км 8+430.70, с обща дължина 26.282, област Смолян"

Описание: "Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-027 "Лот 27: Рехабилитация на път ІІІ-866 Смолян – Михалково - Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490, път IІІ-8641 Пампорово - (Смолян - Стойките) от км 0+000 до км 11+350.73 и път IІІ-8681 Рудозем - Смилян от км 0+000 до км 8+431, с обща дължина 26.282, област Смолян" Проектът е разделен на три участъка:

2011-00000446

Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Ян. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Определяне на изпълнител на строителството за обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-029 "Лот 29: Рехабилитация на път III-806 Хасково - Минерални Бани от км 8+350 до км 21+000 и път ІІ-59 Ивайловград - Славеево от км 87+995 до км 92+316, с обща дължина 16.971 км, област Хасково"

Описание: "Определяне на изпълнител на строителството за обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-029 "Лот 29: Рехабилитация на път III-806 Хасково - Минерални Бани от км 8+350 до км 21+000 и път ІІ-59 Ивайловград - Славеево от км 87+995 до км 92+316, с обща дължина 16.971 км, област Хасково" Проектът е разделен на два участъка:

2011-00000445

Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Ян. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Определяне на изпълнител на строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-025 "Лот 30: Рехабилитация на път ІІІ-102 (Димово - Ружинци) - Бела - Белоградчик - Монтана от км 0+000 до км 20+050, с дължина 20.050 км, област Видин"

Описание: "Определяне на изпълнител на строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-025 "Лот 30: Рехабилитация на път ІІІ-102 (Димово - Ружинци) - Бела - Белоградчик - Монтана от км 0+000 до км 20+050, с дължина 20.050 км, област Видин" Началото на участъка е при рехабилитираното кръстовище на път Е-70, "Димово - Ружинци", отклонение за с. Бела, при км 0+000, а краят е при кръстовището за с. Стакевци, на км 20+050.

2011-00000444

Възложител: Топлофикация - София АД

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Ян. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Допълнителна услуга по ремонт на ходовите механизми на двугредов мостов кран 75/20 тона в ТР "София Изток"

2011-00000443

Възложител: Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Ян. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи”

Описание: „Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи”, съгласно Техническото задание - приложение № 11 от документацията за участие

2011-00000442

Възложител: Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Ян. 2011

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: ДА

Име: „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на картата на възстановената собственост /КВС/ - до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/” Поръчката включва 9 /девет/ отделни обособени позиции за съответните съдебни райони с общините към тях, а именно: Позиция Съдебен район Общини 1 Етрополе Етрополе 2 Пирдоп Пирдоп, Копривщица, Златица, Антон, Чавдар, Челопеч, Мирково 3 Ихтиман Ихтиман, Костенец, Долна баня 4 Благоевград Благоевград, Симитли 5 Димитровград Димитровград 6 Свищов Свищов

Описание: „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на картата на възстановената собственост /КВС/ - до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/” . Поръчката включва 9 обособени позиции, съгласно приложение № 11.1 и № 11.2 от документацията за участие.

2011-00000441

Възложител: Българска национална телевизия /БНТ/

Процедура: Открита процедура

Статус: Прекратена

Публикувана на: 21 Ян. 2011

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Услуги по пренос и разпространение на телевизионна програма „БНТ САТ”/”БНТ СВЯТ”/ за територията на света по следните обособени позиции: 1.Пренос и разпространение за територията на Европа, Близкия Изток и Северна Африка; 2. Пренос и разпространение за територията на Северна и Южна Америка; 3. Пренос и разпространение за територията на останалата част от света, необхваната в позиция 1. и 2.

Описание: Услуги по пренос и разпространение на телевизионна програма „БНТ САТ”/”БНТ СВЯТ”/ за територията на света по следните обособени позиции: 1.Пренос и разпространение за територията на Европа, Близкия Изток и Северна Африка; 2. Пренос и разпространение за територията на Северна и Южна Америка; 3. Пренос и разпространение за територията на останалата част от света, необхваната в позиция 1. и 2.

2011-00000440

Възложител: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Ян. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служителите на Министерство на околната среда и водите”

2011-00000439

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/

Процедура: Открита процедура

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 21 Ян. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Сключване на рамково споразумение с предмет:"Периодична доставка на реактиви и консумативи за лабораторни апарати, за цитогенетични, паразитологични и вирусологични анализи, за нуждите на ВМА и подчинените и структури в страната”, съгласно спецификация – Приложение № 1 /неразделна част от документацията/.

Описание: Сключване на рамково споразумение с предмет: "Периодична доставка на реактиви и консумативи за лабораторни апарати, за цитогенетични, паразитологични и вирусологични анализи, за нуждите на ВМА и подчинените и структури в страната”, съгласно спецификация – Приложение № 1 /неразделна част от документацията/.

2011-00000438

Възложител: "Столичен електротранспорт" ЕАД - София

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Ян. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: "Доставка на нови резервни части, възли и детайли за спирачните механизми, пантографи на трамваи и други"- обособени в 5 позиции.

2011-00000437

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Д-р Георги Странски" ЕАД - Плевен

Процедура: Открита процедура

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 21 Ян. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Откритата процедура е за периодични доставки по предварителни писмени заявки на Възложителя на медицински изделия и медикаменти (лекарствени продукти) за диализно лечение за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), съгласно приложените в документацията техническа спецификация и образец на ценова оферта, с цел избор на доставчик и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки и съгласно условията за участие в процедурата.

2011-00000436

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Бургас

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 21 Ян. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Ремонт на системата за контрол на достъп и работно време в ТД на НАП за град Бургас

Описание: Ремонт на системата за контрол на достъп и работно време в ТД на НАП за град Бургас

2011-00000435

Възложител: Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"//

Процедура: Договаряне

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Ян. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: “Приготвяне и доставка на храна за ежедневно хранене на деца на възраст от три до седем години за ЦДГ “Светлина”, гр. Карлово"

2011-00000434

Възложител: Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"//

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Ян. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: "Ежедневен автобусен превоз на работници и служители на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" за обект ПД "Пампорово".

Търсене

Tenders-bg© 2017.
Всички права запазени.