информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4556/5976
Покажи

2008-00010801

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - Якоруда - Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Якоруда

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 05 Ноем. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на 9 (девет) броя нови автомобили с висока проходимост

Описание: Доставка на 9 (девет) броя нови автомобили с висока проходимост с цена на услугата не по-висока от 13 000 лева без ДДС за 1(един) брой автомобил

2008-00010800

Възложител: Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ - Стара Загора

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 05 Ноем. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на ДМСГД - Стара Загора:

2008-00010799

Възложител: Регионална митническа дирекция /РМД/ - Бургас

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 05 Ноем. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на горива за служебните автомобили на Митница Бургас.

Описание: Доставка на горива за служебните автомобили на Митница Бургас, чрез периодични покупки на безоловен бензин А 95 и дизелово гориво през 2009г, посредством 24 часово обслужване от бензиностанциите на изпълнителя, като закупуването на горива ще става посредством разплащателни карти, предоставени от изпълнителя.

2008-00010798

Възложител: Регионална митническа дирекция /РМД/ - Бургас

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 05 Ноем. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на гориво за отопление за МП "Малко търново", МП "Лесово" и приемна "Несебър" към Митница Бургас, чрез периодични покупки на гориво през 2009г

Описание: Доставка на гориво за промишлени и комунални цели /0.2%S/ за МП "Малко търново", МП "Лесово" и приемна "Несебър" към Митница Бургас.

2008-00010797

Възложител: Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Видин

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 05 Ноем. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на горива за транспорт за 2009 година на ЦСМП-Видин

Описание: Доставка на горива за транспорт за нуждите на ЦСМП-Видин и филиалите му за 2009 година: Бензин А95Н и дизелово гориво

2008-00010796

Възложител: Районен център за трансфузионна хематология /РЦТХ/ - Плевен

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 05 Ноем. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на пакети с подкрепително-тонизираща храна за кръводарители.

Описание: Доставка на пакети с подкрепително-тонизираща храна за кръводарители със следното минимално съдържание: 1.Едно пакетче "нес" кафе. 2.Едно пакетче захар. 3.Една пластмасова чашка 100 мл. 4.Една пластмасова бъркалка. 5. Мед. 6.Шоколад. 7.Натурален сок. 8.Месни консерви. Стойността на един пакет с подкрепително-тонизираща храна за кръводарителите е 6.67 лв. (без вкл. ДДС). ДДС – 20%. Стойността е определена съгласно чл.2, ал.

2008-00010724

Възложител: Министерство на вътрешните работи /МВР/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Ноем. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на обувки полуботуши, по позиции както следва: поз.1. Обувки полуботуши мъжки; поз.2. Обувки полуботуши дамски.

Описание: Доставка на обувки полуботуши, по позиции както следва: поз.1. Обувки полуботуши мъжки; поз.2. Обувки полуботуши дамски.

2008-00010723

Възложител: Министерство на вътрешните работи /МВР/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Ноем. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на обувки половинки - дамски и мъжки, обособени в следните позиции: Поз.1.Обувки полoвинки мъжки (есенен артикул ) Поз.2. Обувки полoвинки мъжки ( пролетен артикул ) Поз.3.Обувки половинки мъжки ( летен артикул ) Поз.4.Обувки половинки дамски ( пролетно - есенен артикул )

Описание: Доставка на обувки половинки - дамски и мъжки, обособени в следните позиции: Поз.1.Обувки полoвинки мъжки (есенен артикул ) Поз.2. Обувки полoвинки мъжки ( пролетен артикул ) Поз.3.Обувки половинки мъжки ( летен артикул ) Поз.4.Обувки половинки дамски ( пролетно - есенен артикул )

2008-00010722

Възложител: Министерство на вътрешните работи /МВР/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Ноем. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на обувки специални.

Описание: Доставка на обувки специални по позиции, както следва: поз.1. Обувки специални зимни мъжки; поз.2. Обувки специални летни мъжки - черни - камуфлирани

2008-00010721

Възложител: Община Бургас

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Ноем. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „ Избор на изпълнител – проектант за изготвяне на технически и работни инвестиционни проекти по позиции, както следва: 1. “Улица “Безименна” от о.т. 321 – о.т. 342 – о.т. 341 – о.т. 340 до о.т. 339 между кв. 83, 84 и кв. 87 по плана на с. Рудник, Община Бургас”; 2. “Улица “Стара планина” от о.т. 341 – о.т. 327 – о.т. 328 – о.т. 270 до о.т. 269 между кв. 83, 84, 85, 78 и кв. 77 по плана на с. Рудник, Община Бургас”.

Описание: „ Избор на изпълнител – проектант за изготвяне на технически и работни инвестиционни проекти по позиции, както следва: 1. “Улица “Безименна” от о.т. 321 – о.т. 342 – о.т. 341 – о.т. 340 до о.т. 339 между кв. 83, 84 и кв. 87 по плана на с. Рудник, Община Бургас”; 2. “Улица “Стара планина” от о.т. 341 – о.т. 327 – о.т. 328 – о.т. 270 до о.т. 269 между кв. 83, 84, 85, 78 и кв. 77 по плана на с. Рудник, Община Бургас”.

2008-00010720

Възложител: "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Ноем. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Извършване на абонаментно сервизно тримесечно обслужване на пожароизвестителните и пожарогасителните инсталации в НЕК ЕАД клон “ВЕЦ група Родопи” - гр. Пловдив.

Описание: Извършване на абонаментно сервизно тримесечно обслужване на пожароизвестителните и пожарогасителните инсталации, монтирани във ВЕЦ: “Батак”, “Пещера”, “Алеко”, “Въча-1”, “Кричим”, “Въча-2”, “Девин”, “Тешел”, ”Кърджали”, “Бял извор”, “Студен кладенец”, “Ивайловград”, ВЕЦ “Левски”, ПАВЕЦ “Орфей”, прилежащите към тях административни сгради, както и на пожароизвестителните инсталации в сградите на управлението и звената на клон “ВЕЦ група Родопи” - гр. Пловдив

2008-00010719

Възложител: "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Ноем. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: ПРОУЧВАНЕ „ВЕРОЯТНОСТЕН АНАЛИЗ НА СЕИЗМИЧНАТА СИГУРНОСТ НА ДЪГОВА ЯЗОВИРНА СТЕНА „ЦАНКОВ КАМЪК”

Описание: Дъгова язовирна стена "Цанков камък" в момента е в процес на строителство и изследването трябва да оцени заложената в проекта сигурност на системата при сеизмични въздействия и своевременно да формулира мерки (ако е необходимо) за намаляване на риска от сеизмично индуцирани повреди в стената и щети за долу прилежащите територии и съоръжения. Евентуалните мероприятия за намаляване на сеизмичния риск трябва да бъдат разделени на подходящи инженерни мерки и програма за мониторинг и управление на риска. Очакваните резултати от проекта са:

2008-00010718

Възложител: Община Пловдив

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Ноем. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: ”Консултантска помощ по разработване и въвеждане на интегрирана система за управление съгласно международно признатите стандарти ISO 9001, ISO 14001 и ISO 27001 в Община Пловдив.”

Описание: ”Консултантска помощ по разработване и въвеждане на интегрирана система за управление съгласно международно признатите стандарти ISO 9001, ISO 14001 и ISO 27001 в Община Пловдив.”

2008-00010717

Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Ноем. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Изработка и доставка на бронировка за лопатки за РК /работно колело/ на МВ /мелещ вентилатор/ по техническа спецификация - 8 комплекта, 1 компл. бронировка включва 24 бр. плоча горна и 24 бр. чело

2008-00010716

Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Ноем. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на редуктор КЦ2-100 в Енел Марица Изток 3 АД, съгласно техническа спецификация към документацията на Възложителя

Търсене

Tenders-bg© 2015.
Всички права запазени.