информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4057/5154
Покажи

2008-00005962

Възложител: Медицински университет /МУ/ - Пловдив

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на хранителни стоки по обособени групи за нуждите на Медицински университет-Пловдив

Описание: Доставка на хранителни стоки по обособени групи за нуждите на Медицински университет-Пловдив

2008-00005961

Възложител: Медицински университет /МУ/ - Пловдив

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 11 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Доставка на компютърна техника по обособени групи за нуждите на Медицински университет-Пловдив"

Описание: “Доставка на компютърна техника по обособени групи за нуждите на Медицински университет-Пловдив"

2008-00005960

Възложител: Община Дупница

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изграждане на басейн с олимпийски размери за състезания и развлекателни игри, ремонт детски басейн и благоустрояване терена около тях

Описание: Изграждане на басейн с олимпийски размери за състезания и развлекателни игри, ремонт детски басейн и благоустрояване терена около тях в т.ч. филтърно; тръбна разводка; автоматично допълване; окабеляване; хидроизолации; облицовк; настилки.

2008-00005938

Възложител: Община Братя Даскалови

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Основна реконструкция на покрив и възстановителни работи на Културен дом и Читалище – с. Братя Даскалови

2008-00005937

Възложител: Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" /ГД "ГВА"/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: ДОСТАВКА НА ЛЕТИЩНА ТЕХНИКА – МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СНЯГ И ЛЕД С ТОПЪЛ ВЪЗДУХ

2008-00005936

Възложител: Столична община - Район "Красно село"

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Частично прекратена

Публикувана на: 11 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Текущи ремонти на сградите на детските заведения на територията на район "Красно село" - Столична община. Възстановяване на плувен басейн в 80-то ОДЗ.

Описание: Извършване на текущи на сградите на детските заведения на територията на район "Красно село" - СО съгласно утвърдените от Възложителя документация и технически спесцификации. СМР по възстановяване на плувен басейн в 80-то ОДЗ.

2008-00005935

Възложител: Висш съдебен съвет /ВСС/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на 1 микробус и 11 леки автомобили за нуждите на Висш съдебен съвет

Описание: Доставка на 1 микробус и 11 леки автомобили за нуждите на Висш съдебен съвет, при следните обособени позиции: Позиция І – Доставка на 1 (един) брой микробус за превозване на пътници с 8 /осем/ места за сядане, без мястото за сядане на водача, за нуждите на Висш съдебен съвет; Позиция ІІ – Доставка на 11 (единадесет) броя леки автомобили за нуждите на Висш съдебен съвет;

2008-00005934

Възложител: Община Кубрат

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа с. Мъдрево, Община Кубрат

Описание: Реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа с. Мъдрево, Община Кубрат

2008-00005933

Възложител: Община Горна Малина

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 11 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изграждане на сглобяем мост на река Азмака в с. Белопопци-дарение от Република Франция

Описание: Изграждането на сглобяем мост на р. Азмака с. Белопопци включва: Изграждането на мястото на разрушеното старо съоръжение ново, доставка от централен софийски склад и монтиране на връхната конструкция на моста-дарение от Франция по специална френска технология показана във вертикалната планировка. Към поръчката се включва и изграждането на необходимите площадки за складиране и монтаж на стоманената конструкция.

2008-00005932

Възложител: Община Елена

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Елена"

Описание: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ гр. Елена, с. Майско, с. Константин, с. Беброво, с. Палици /филиал с. Каменари/, Детска ясла гр. Елена, Домашен социален патронаж гр. Елена и Дом за деца и младежи с умствена изостаналост с. Илаков рът, по 8 обособени позиции, както следва: 1. Хляб и хлебни изделия, брашно. 2. Месо и месни продукти. 3. Мляко и млечни продукти. 4. Захарни изделия. 5. Плодове и зеленчуци. 6. Растителна и животинска мазнина. 7. Подправки, бакалски и други хранителни продукти. 8. Консервирани и пакатирани хранителни стоки."

2008-00005931

Възложител: Община Хайредин

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Реконструкция на селищна водопроводна мрежа от о.т.35 до о.т.83 през о.т.54, 56, 63, 62 и 60 и по ул. "Минзухар", "Д.Благоев" и "Кр.Аврамов" с.Хайредин".

Описание: Подмяна на тръбите от о.т.35 до о.т.83 през о.т. 54,56,63,62 и 60 и по ул. "Минзухар", "Д.Благоев" и "Кр.Аврамов". Предвидени са водопроводни клонове от ПЕВП тръби тип 100, PN 10 с диаметър ф90/5,4 и дължина 1731м.

2008-00005930

Възложител: Община Струмяни

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: " Укрепване на улици в Ромската махала в с. МИКРЕВО ” – 5 /пет/ подобекта

Описание: " Укрепване на улици в Ромската махала в с. МИКРЕВО ” – 5 /пет/ подобекта ПОДОБЕКТ № 1 : “ПОДПОРНА СТЕНА В КВ.”НОВА МАХАЛА” С. МИКРЕВО” - ОК 125-ОК 126 ПОДОБЕКТ № 2 : “ПОДПОРНА СТЕНА В КВ.”НОВА МАХАЛА” С. МИКРЕВО” - ОК 180-ОК 181 ПОДОБЕКТ № 3 : “ПОДПОРНА СТЕНА В КВ.”НОВА МАХАЛА” С. МИКРЕВО” - ОК 112-ОК 113 ПОДОБЕКТ № 4 : “ПОДПОРНА СТЕНА В КВ.”НОВА МАХАЛА” С. МИКРЕВО” - ОК 184-ОК 185 ПОДОБЕКТ № 5 : “ПОДПОРНА СТЕНА В КВ.”НОВА МАХАЛА” С. МИКРЕВО” - ОК 118-ОК 196

2008-00005929

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Открита процедура за избор на изпълнител на СМР - ремонт помещения в Стол на НСА "Васил Левски"

Описание: Открита процедура за избор на изпълнител на СМР - ремонт помещения в Стол на НСА "Васил Левски", съгласно документация за участие

2008-00005928

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Открита процедура за избор на оператор за мобилна телефония използваща честотни диапазони- 900 и 1800 MHz / GSM/ за нуждите на Национална спортна академия "Васил Левски"

Описание: Открита процедура за избор на оператор за мобилна телефония използваща честотни диапазони- 900 и 1800 MHz / GSM/ за нуждите на Национална спортна академия "Васил Левски", съгласно документация за участие

2008-00005927

Възложител: Община Перущица

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: СМР на обект :”Изграждане на канализация на гр.Перущица” Подобект:1."Канализация на ул.Драговец,ул.Искър,ул.Кл.Охридски,ул.Тутракан,ул.Кубрат, ул.Преслав и ул.Марица” 2.Главен събирателен канал от края на регулацията ди ПСОВ 3.Канализация на кв.Запад вътрешно квартална мрежа и връзка с гл.колектор на кв.Запад

Описание: Изграждане на кнализационната мрежа на гр.Перущица”

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.