информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4057/5187
Покажи

2008-00006390

Възложител: Община Несебър

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: доставка на линейка

2008-00006389

Възложител: Община Ловеч

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: 1. Ремонт стол и класни стаи, училище "Панайот Пипков", гр. Ловеч - ремонт подови настилки, стени, тавани, ОВ и ВиК инсталация, фасади, дограма, др.; 2. Ремонт стол и класни стаи, училище "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Ловеч - ремонт подови настилки, стени, тавани, ОВ и ВиК инсталация, фасади, дограма, др.;

2008-00006388

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на гофрирани канализационни тръби и фасонни части за изграждане на външни канализационни системи, по примерна номенклатура, вид и ориентировъчни количества подробно описани в Техническата спецификация към документацията за участие, за срок от 1 /една/ година, периодично, след заявка на Възложителя.

2008-00006387

Възложител: Национален осигурителен институт /НОИ/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ И ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ НА LAN УСТРОЙСТВА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ:1.48- портов комутатор(голямо РУСО) - 20 бр.; 2.24-комутатор(малко РУСО) - 15 бр.

2008-00006408

Възложител: Министерство на външните работи /МВнР/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 23 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства ( UPS) за нуждите на МВнР - ЦУ

2008-00006407

Възложител: Община Берковица

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Процедура за възлагане на малка обществена поръчка по обособени позиции за обект: "Строителен надзор и ремонт на водопровод и канализация улици кв. “Раковица” гр. Берковица: обособена позиция 1: Ремонт на водопровод и канализация улици кв. “Раковица” гр. Берковица обособена позиция 2: Строителен надзор на извършваните СМР на обект: “Ремонт на водопровод и канализация улици кв. “Раковица” гр. Берковица

Описание: Ремонт на водопровод и реконструкция канализация, асфалтиране и бетониране на улици в кв. "Раковица" гр. Берковица и строителен надзор в строителството на обекта.

2008-00006406

Възложител: БДЖ - Пътнически превози ЕООД

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на закалени стъклени изделия / стъкла и стъклопакети/ за пътнически вагони, съгласно приложена към документацията, спецификация, технически изисквания и чертежи

2008-00006405

Възложител: Община Неделино

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Канализация на улица " Йорданка Николова" гр. Неделино

Описание: "Канализация на улица " Йорданка Николова" гр. Неделино

2008-00006404

Възложител: Община Неделино

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Колектор от о.т.604 до о.т.986 по левия бряг на река Неделинска"

Описание: "Колектор от о.т.604 до о.т.986 по левия бряг на река Неделинска"

2008-00006403

Възложител: Община Неделино

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Водопроводи и канализация по улица "Дичо Петров" гр. Неделино от о.т.553 до о.т. 521+40м. и от о.т.518 до о.т. 132"

Описание: "Водопроводи и канализация по улица "Дичо Петров" гр. Неделино от о.т.553 до о.т. 521+40м. и от о.т.518 до о.т. 132"

2008-00006402

Възложител: Община Аврен, област Варна

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 23 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Извършване превоз на ученици до учебните заведения на терторията на община Аврен"

Описание: Извършване превоз на ученици с автобусен транспорт на територията на община Авренпо маршрутни разписания, както следва: 1гр. Китка ,Круша, Китка , Болярци, Бенковски, Приселци, Близнаци,Равна гора ,Болярци, Бенковски, Китка, Круша,Китка; 2.гр. Синдел , Житница, Синдел ,Царевци,Синдел , Казашка река, Аврен, Синдел, Царевци, Синдел ,Тръстиково,Житница, Синдел ; 3.гр.Синдел, Тръстиково, Синдел; 4.гр. Близнаци, Болярци, Равна гора, Близнаци , Приселци, Близнаци, Равна гора, Болярци, Круша, Бенковски, Близнаци.

2008-00006401

Възложител: Община Бяла Слатина

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Канализация гр. Бяла Слатина: Главен колектор ІVа от ОК 219 до ОК 145 и Профили №№ 66, 67, 127, 131, 132, 133 и 134”

Описание: Малката общекствена поръчка е за изграждане на канализация в гр. Бяла Слатина: Главен колектор ІVа от ОК 219 до ОК 145 и Профили №№ 66, 67, 127, 131, 132, 133 и 134.

2008-00006464

Възложител: Държавна психиатрична болница /ДПБ/ "Д-р Георги Кисьов"- Раднево

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 23 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на хранителни продукти

2008-00006463

Възложител: Столична община - Район "Нови Искър"

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на СО-Район Нови Искър

Описание: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на СО-Район Нови Искър.

2008-00006462

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" ЕООД - Пловдив

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на реактиви,консумативи и принадлежности за клинична лаборатория, патоанатомия, рентген и функционална диагностика, дезинфектанти и кислород за нуждите на МБАЛ "Свети Пантелеймон" - Пловдив" ЕООД

Описание: Доставка на реактиви,консумативи и принадлежности за клинична лаборатория,патоанатомия, рентген и функционална диагностика, дезинфектанти и кислород за нуждите на МБАЛ "Свети Пантелеймон" - Пловдив" ЕООД

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.