информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4057/5099
Покажи

2008-00005096

Възложител: "Софийска вода" АД

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРИВА, СТОКИ И УСЛУГИ ОТ БЕНЗИНОСТАНЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОФИЯ

Описание: “ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРИВА, СТОКИ И УСЛУГИ ОТ БЕНЗИНОСТАНЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОФИЯ”

2008-00005095

Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 19 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН, вирусни хепатити и сифилис по Национална програма за профилактика и контрол на СПИН и ППБ за нуждите на страната през 2008 г. по прекратени позиции след проведена открита процедура

2008-00005094

Възложител: Община Пловдив

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение в 34 ( тридесет и четири ) общински учебни заведения - Община Пловдив, етап ІІ ( 2008г)

Описание: Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение в 34 ( тридесет и четири ) общински учебни заведения - Община Пловдив, етап ІІ ( 2008г), както следва : - Видеокамери – 188 броя; - Обектив – 188 броя; - Кожух - 188 броя; - Захранване – 188 броя ; - 8 – канален професионален цифров видеодекодер – 19 броя; - 4 – канален професионален цифров видеодекодер – 15 броя - Монитори за наблюдение – 34 броя;

2008-00005072

Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД - Варна

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изграждане на строеж и ремонт на сгради и ВиК съоръжения, находящи се на територията на Варненска област – подробно описани по видове строително-монтажни работи в документацията за участие в процедурата.

Описание: Изграждане на строеж и ремонт на сгради и ВиК съоръжения, находящи се на територията на Варненска област – подробно описани по видове строително-монтажни работи в документацията за участие в процедурата.

2008-00005071

Възложител: Община Смолян

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Юни 2008

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Път /ІІІ -863 Соколовци - Момчиловци - Баните/ с. Виево - м."Терзийска"

Описание: Поръчката касае изграждане на улица в с. Виево - община Смолян - подпорни стени и съоръжения, , земни работи, пътни работи, асфалтови работи, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.

2008-00005070

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение - Национална кардиологична болница /МБАЛ-НКБ/ - София /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания - Университетска национална кардиологична болница /СБАЛССЗ - УНКБ

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 19 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: доставка, монтаж и пускане в експлоатация на цифрова автоматична телефонна централа (ЦАТЦ), окомплектована с терминално оборудване (24 броя цифрови телефонни апарати, отговарящи на функционалността на централата)

Описание: доставка, монтаж и пускане в експлоатация на цифрова автоматична телефонна централа (ЦАТЦ), окомплектована с терминално оборудване (24 броя цифрови телефонни апарати, отговарящи на функционалността на централата)

2008-00005069

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение - Национална кардиологична болница /МБАЛ-НКБ/ - София /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания - Университетска национална кардиологична болница /СБАЛССЗ - УНКБ

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: доставка на медицински изделия (хирургически шевни материали)

Описание: доставка на медицински изделия (хирургически шевни материали)

2008-00005068

Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 19 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на офис обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София с 27 броя обособени позиции на база потребностите на различните катедри, представителни кабинети, работни помещения и др.

Описание: Доставка на офис обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет - София с 27 броя обособени позиции на база потребностите на различните катедри, представителни кабинети, учебни зали, работни помещения и др.

2008-00005067

Възложител: Община Карлово

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка чрез лизинг на два броя автомобили за нуждите на Община Карлово

Описание: Доставка чрез финансов лизинг на два броя автомобили, единият от които високопроходим

2008-00005066

Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 19 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изготвяне на концесионни анализи и предварителен проект на концесионен договор за обект: „Железопътна инфраструктура по ж.п. линия Септември – Добринище"

Описание: Предмет на тази обществена поръчка е изготвянето на концесионни анализи и предварителен проект на концесионен договор за обект: „Железопътна инфраструктура по ж.п. линия Септември – Добринище”.

2008-00005086

Възложител: Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 19 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Проектиране и изграждане на структурна кабелна система за нуждите на Софийски университет “Св. Климент Охридски” и доставка и монтаж на необходимото активно мрежово оборудване по следните обособени позиции: I. Обособена позиция сграда ФМИ II. Обособена позиция сграда ХФ III. Обособена позиция кампус Ректорат IV. Обособена позиция ФзФ - сграда А V. Обособена позиция ФзФ - сграда Б VI. Обособена позиция ФзФ - сграда В VII. Обособена позиция ФзФ - сграда ЛТ и ФТП

Описание: Проектиране и изграждане на структурна кабелна система за нуждите на Софийски университет “Св. Климент Охридски” и доставка и монтаж на необходимото активно мрежово оборудване по следните обособени позиции: I. Обособена позиция сграда ФМИ II. Обособена позиция сграда ХФ III. Обособена позиция кампус Ректорат IV. Обособена позиция ФзФ - сграда А V. Обособена позиция ФзФ - сграда Б VI. Обособена позиция ФзФ - сграда В VII. Обособена позиция ФзФ - сграда ЛТ и ФТП

2008-00005085

Възложител: Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Закупуване на два автомобила за нуждите на комисия за регулиране на съобщенията, при следните самостоятелно обособени позиции: позиция 1 лек автомобил; позиция 2 автомобил с висока проходимост

Описание: Закупуване на два автомобила за нуждите на комисия за регулиране на съобщенията, при следните самостоятелно обособени позиции: позиция 1 лек автомобил; позиция 2 автомобил с висока проходимост

2008-00005084

Възложител: Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Застраховка “Пълно автокаско” на 44 броя леки и специални автомобили (заедно с оборудването), собственост на Комисията за регулиране на съобщенията

Описание: Застраховка “Пълно автокаско” на 44 броя леки и специални автомобили (заедно с оборудването), собственост на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Поръчката включва, както следва: приложение № 1 – 34 броя леки автомобили и десет мобилни мониторингови станции - “Мерцедес Спринтер 313” четири броя; “Мерцедес G 270”; “Мерцедес G 300”;“Мерцедес G 320”; " Фолксваген Шаран”; “Фолксваген Транспортер” и “УАЗ 452”; приложение № 2 - оборудването на мониторинговите станции и приложение № 3 - софтуера за мониторинговите станции.

2008-00005083

Възложител: Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на комплект измерителна апаратура за измерване на СВЧ сигнали

Описание: Доставка на комплект измерителна апаратура за измерване на СВЧ сигнали, предназначен за наблюдение и измерване на радиочестотния спектър.

2008-00005082

Възложител: Специализирана болница за активно лечение по онкология /СБАЛО/ ЕАД - София

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 19 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Канцеларски материали и печатарски услуги за нуждите на СБАЛО-ЕАД, гр. София

Описание: Канцеларски материали и печатарски услуги за нуждите на СБАЛО-ЕАД, гр. София

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.