информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 267/6484
Покажи

2016-00001080

Възложител: Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Русе

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Февр. 2016

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Следгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили на РЗОК - Русе, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях”

Описание: Предметът на обществената поръчка обхваща периодично сервизно обслужване на 2 (два) служебни автомобила на РЗОК - Русе (Марка Опел, модел "Вектра", година на производство 1999 г. и марка Киа, модел "Сийд", година на производство 2008 г.), включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях.

2016-00001079

Възложител: Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/

Процедура: Открита процедура

Статус: Затворена

Публикувана на: 11 Февр. 2016

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на леки автомобили за нуждите на НЗОК“

Описание: Предметът на настоящата поръчка е „Доставка на леки автомобили за нуждите на НЗОК“ и включва доставката на 25 броя нови и неупотребявани леки автомобила, разпределени в две обособени позиции както следва: 1.1. Обособена позиция № 1 „Леки автомобили“: - 12 /дванадесет/ броя лек автомобил – комби /4+1 места/; - 8 /осем/ броя леки автомобили – седан /4+1 места/. 1.2. Обособена позиция № 2 „ Леки автомобили с повишена проходимост 4х4“: - 5 /пет/ броя леки автомобили с повишена проходимост 4х4 /4+1 места/.

2016-00001078

Възложител: Община Троян

Процедура: Договаряне

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Февр. 2016

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на горивo за отопление в организации на бюджетна издръжка на територията на Община Троян за отоплителен сезон 2015/2016 година - дизел/газьол с 0,001 % S, код КН 27 10 19 43 и с приблизително количество 22 000 литра ±30%.

2016-00001076

Възложител: Община Шумен

Процедура: Открита процедура

Статус: Затворена

Публикувана на: 11 Февр. 2016

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност във връзка с Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по читири обособени позиции

Описание: Предмет на настоящата процедура е: „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност във връзка с Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” Обособена позиция № 1 „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, находяща се на бул. „Симеон Велики” № 67, вх.

2016-00001077

Възложител: Община Шумен

Процедура: Открита процедура

Статус: Затворена

Публикувана на: 11 Февр. 2016

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност във връзка с Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по читири обособени позиции

Описание: Предмет на настоящата процедура е: „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност във връзка с Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” Обособена позиция № 1 „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, находяща се на бул. „Симеон Велики” № 67, вх.

2016-00001075

Възложител: Авиоотряд 28 - София

Процедура: Открита процедура

Статус: Затворена

Публикувана на: 11 Февр. 2016

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Трети капитално възстановителен ремонт (КВР) на вертолет МИ-8ПС заводски № 10319 опознавателен знак LZ-CAТ

Описание: Трети капитално възстановителен ремонт (КВР) на вертолет МИ-8ПС заводски № 10319 опознавателен знак LZ-CAТ

2016-00001074

Възложител: Община Благоевград

Процедура: Открита процедура

Статус: Затворена

Публикувана на: 11 Февр. 2016

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – етап VI - 2016 г.”, по обособени позиции: Обособена позиция 1: “Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на сгради, съгласно приложение №1” Обособена позиция 2: „Обследвания за енергийна ефективност на сгради, съгласно приложение №1”

Описание: „Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– етап IV”, по обособени позиции: Обособена позиция 1: “Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на сгради, съгласно приложение №1” Обособена позиция 2: „Обследвания за енергийна ефективност на сгради, съгласно приложение №1”

2016-00001073

Възложител: Детска градина № 39 "Приказка" гр. Варна /предишно - Обединено детско заведение /ОДЗ/ № 10 "Приказка"/

Процедура: Договаряне

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Февр. 2016

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: “Доставка на топлоенергия за помещения, ползвани от Обединено детско заведение №10 «Приказка», гр. Варна"

2016-00001072

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Паламара към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

Процедура: Открита процедура

Статус: Затворена

Публикувана на: 11 Февр. 2016

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на семена за посеви, торове и препарати за растителна защита за нуждите на ТП ДЛС Паламара за 2016 год. в три обособени позиции: Позиция № 1 – „Доставка на семена за посеви за нуждите на ТП ДЛС „Паламара” за 2016год.”; Позиция № 2 –„Доставка на торове за нуждите на ТП ДЛС „Паламара” за 2016год”; Позиция № 3 - „Доставка на препарати за растителна защита за нуждите на ТП ДЛС „Паламара“ за 2016г.;

Описание: „Доставка на семена за посеви, торове и препарати за растителна защита за нуждите на ТП ДЛС „Паламара” за 2016 год.“ в три обособени позиции: Позиция № 1 – „Доставка на семена за посеви за нуждите на ТП ДЛС „Паламара” за 2016год.”; Позиция № 2 –„Доставка на торове за нуждите на ТП ДЛС „Паламара” за 2016год”; Позиция № 3 - „Доставка на препарати за растителна защита за нуждите на ТП ДЛС „Паламара“ за 2016г.;

2016-00001071

Възложител: Областна дирекция /ОД/ на МВР - Варна - /Правоприемник на Областна дирекция - Полиция - Варна/

Процедура: Открита процедура

Статус: Затворена

Публикувана на: 11 Февр. 2016

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Следгаранционно обслужване на моторни превозни средства(МПС)", разпределени в две обособени позиции, както следва: Поз. 1. Следгаранционно обслужване на автомобили; Поз. 2. Следгаранционно обслужване на мотоциклети

Описание: "Следгаранционно обслужване на моторни превозни средства(МПС), разпределени в две обособени позиции", както следва: Поз. 1. Следгаранционно обслужване на автомобили; Поз. 2. Следгаранционно обслужване на мотоциклети Следгаранционното обслужване и ремонт включва:

2016-00001070

Възложител: БДЖ - Пътнически превози ЕООД

Процедура: Договаряне

Статус: Спряна

Публикувана на: 11 Февр. 2016

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: ДА

Име: „Застрахователна услуга, чрез сключване на застраховки „Имущество” и „Релсови превозни средства” за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за период от пет години”

Описание: „Застрахователна услуга, чрез сключване на застраховки „Имущество” и „Релсови превозни средства” за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за период от пет години”.

2016-00001069

Възложител: Българска академия на науките /БАН/

Процедура: Договаряне

Статус: Прекратена

Публикувана на: 11 Февр. 2016

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за обект на Българска академия на науките в гр. София, ул."15-ти Ноември" № 1.

2016-00001068

Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/

Процедура: Открита процедура

Статус: Затворена

Публикувана на: 11 Февр. 2016

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: ”Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Белоградчик, гр. Кнежа, гр. Долни Дъбник и на други населени места в общини Видин, Берковица, Монтана и Долни Дъбник” по 4 (четири) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на гр. Белоградчик, с. Антимово, с. Кутово, с. Покрайна, община Видин, област Видин, с. Бързия – 2 част, община Берковица, с. Николово, община Монтана, област Монтана" Обособена позиция № 2: "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на гр.

Описание: Обособена позиция № 1 "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на гр. Белоградчик, с. Антимово, с. Кутово, с. Покрайна, община Видин, област Видин, с. Бързия – 2 част, община Берковица, с. Николово, община Монтана, област Монтана" Обособена позиция № 2 "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен"

2016-00001067

Възложител: Национален център по трансфузионна хематология/НЦТХ/ към МЗ - /Старо наименование - Национален център по хематология и трансфузиология /НЦХТ/ - София/

Процедура: Открита процедура

Статус: Затворена

Публикувана на: 11 Февр. 2016

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Периодични доставки на медицински изделия за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции - СПИН, вирусни хепатити В и С и сифилис по четири обособени позиции за нуждите на НЦТХ-гр.София и ЦТХ в страната за 2016г."

Описание: Предмет на поръчката е периодичната доставка на медицински изделия за диагностика на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции - СПИН, вирусни хепатити В и С и сифилис по четири обособени позиции за нуждите на НЦТХ-гр.София и ЦТХ - гр.Плевен, гр.Пловдив, гр.

2016-00001066

Възложител: "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" /СБАЛОЗ/ ЕООД София-град /бивш Комплексен онкологичен център ЕООД - град София, старо наименование /Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар /ОДОЗС/ - София-град ЕОО

Процедура: Открита процедура

Статус: Затворена

Публикувана на: 11 Февр. 2016

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА”

Описание: “ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА”

Търсене

Tenders-bg© 2017.
Всички права запазени.