информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Как работи сайтът?

Описание на основните функции, които са достъпни за регистрирани потребители през тест периода, съответно за платилите абонамент за ползване на ресурсите на www.tenders-bg.com след изтичане на свободния тестов период

                1.Създаване на собствен шаблон за получаване на интересуващата ни информация:

                Попълването на което и да е поле във формата за търсене /показана на фиг. 1/ е основание за създаването на шаблон. Веднъж запазен под желаното от Вас име ще това ще Ви даде възможност да получавате информация в зависимост от зададените от Вас критерии в шаблона. Това се отнася не само за ново публикувана информация, а така също и за промяна в съществуващата към момента на създаването на шаблона. Напоследък се превърна в практика Възложителите по Закона за обществените поръчки да публикуват на сайта на Агенцията по обществени поръчки обяви за предприети действия от тях по дадено обявление, което се явява уведомление до заинтересованите страни и ако даден Кандидат не следи този масив пропуска всяка възможност да вземе участие по обявената поръчка. В този смисъл ако Вие сте заявили коректно в шаблона си да получавате информация свързана с дадена процедура или Възложител, ще бъдете улеснени, поради факта, че в момента на публикуване на интересуващата Ви информация в рамките на няколко минути ще я получите на посочения от Вас e-mail.

 

Фиг. 1

                Съвет: Опитайте се максимално точно да дефинирате областта от информация, която Ви интересува, за да не бъде пълнен вашият e-mail с писма, от които трудно ще извлечете сентенцията на това което Ви е нужно. Практиката е доказала, че един от най-точните критерий за извличане на бизнес дейност от наличните в мрежата информационни ресурси, за провеждани обществени поръчки, е точното дефиниране на интересуващия ни бизнес чрез CPV кодовете. Поради тази причина ние максимално сме се опитали да Ви облекчим като сме създали специална форма за избирането им. Имате достъп до нея посредством натискането знака “+”, разположен от лявата страна на полето за попълване на интересуващите Ви CPV кодове. След избирането на “+” ще изкочи форма за маркиране на CPV кодове, като тази показана на фиг. 2.

 

Фиг. 2

 

                2.Информация от Комисията за защита на конкуренцията и Върховният административен съд

                На www.tenders-bg.comе налична информация за образувани производства в Комисията за защита на конкуренцията, както и образувани дела във Върховният административен съд, свързани с дадена обществена поръчка. Ежедневно се извършва обновяване, съответно се публикува при нас ако по някой от гореописаните актове се публикува даден документ /Решение, Определение, Определи се дата за ход на производство и т.н./.

                С цел максимално удобство на потребителите си сме предвидили възможността вместо да създават шаблон, свързан с конкретна процедура, просто да извършат абонамент за получаване на интересуващата ги информация по e-mail за нея. Тази възможност е налична след влизането в дадена процедура и избирането на картинката с писмо, както е показано на фиг. 3.

 

Фиг. 3

                Обратно, когато вече не желаете да получавате информация за дадена поръчка, трябва отново да влезете в достъпната за нея информация и отново да изберете иконата със изобразено писмо на нея, както е показано на фиг. 4.

 

Фиг. 4

                Събирането на едно място на информация от Агенцията за обществени поръчки, Комисията за защита на конкуренцията и Върховният административен съд по дадена обществена поръчка спестява много от Вашето време да следите ежедневно имали издаден акт от тях по това, което е в наш интерес. Подробна информация, ако е налична може да бъде открита след влизането в процедурата и тя изглежда във вида посочен на фиг. 5.

 

Фиг. 5

 

                3.Публикуване на обявление

                В дните на настъпилата Световна икономическа криза въпроса за цената на основните суровини и услуги, които ползваме за реализиране на бизнес дейността ни е от прерогативно значение. Поради тази причина сме предвидили възможността за публикуване на обявление за търсените от нас стоки и услуги. От тази възможност биха могли да се възползват както Възложители по Закона за обществените поръчки /за стоки и услуги под праговете за провеждане на обществени поръчки/, така и други фирми или физически лица, които имат стремеж да открият максимално удовлетворяващи ги ценови нива на търсеното от тях. Ресурса за публикуване на обявление е напълно безплатно достъпен за регистрирани потребители и е във вида на фиг. 6

 

Фиг. 6

                Не е за пренебрегване обстоятелството, че създадената от нас платформа се ползва както от Възложителите по Закона за обществените поръчки, така и от потенциални, а и настоящи, Изпълнители по него. Само по себе си това предполага, че там където са събрани на едно място лица свързани с всяка област на бизнеса е едно обявление за търсена стока или услуга би получило максимално изгодни цени за реализирането му.

Tenders-bg© 2018.
Всички права запазени.