информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Contractors

Спортно училище /СУ/ "Никола Велчев" гр. Самоков

Булстат: 131104610

Населено място: гр. Самоков

Адрес: Област София, общ. Самоков, ул. "Булаир" № 2

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД - Сливен

Булстат: 176649476

Населено място: гр. Сливен

Адрес: Област Сливен, ул. "Димитър Добрович" № 3

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Целодневна детска градина /ЦДГ/ "Снежанка" с. Радомирци

Булстат: 000401406

Населено място: с. Радомирци

Адрес: Област Плевен, ул. "Георги Димитров" № 72

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Средно училище /СУ/ "Отец Паисий" гр. Смолян

Булстат: 000611187

Населено място: гр. Смолян

Адрес: ул. "Дичо Петров" № 1

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Фолклорен ансамбъл Родопа - Смолян

Булстат: 000610135

Населено място: гр. Смолян

Адрес: бул. "България" № 8

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Основно училище /ОУ/ "Св. Климент Охридски" с. Сваленик

Булстат: 000522079

Населено място: с. Сваленик

Адрес: област Русе, община Иваново, ул. "Демокрация" № 2

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Основно училище /ОУ/ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Скравена

Булстат: 000759022

Населено място: с. Скравена

Адрес: община Ботевград, ул. Тодор Попов 3

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Кметство с. Сваленик, общ. Иваново, обл. Русе

Булстат: 0005305360119

Населено място: с. Сваленик

Адрес: общ. Иваново, обл. Русе, пл. Демокрация № 1

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Плевен

Булстат: 176757787

Населено място: гр. Плевен

Адрес: пл. "Възраждане" №1, ет.4

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Исторически музей - гр. Правец

Булстат: 122003815

Населено място: гр. Правец

Адрес: пл. Тодор Живков 4

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Диагностично - консултативен център /ДКЦ/"Свети Георги Победоносец" ЕООД гр. Бургас

Булстат: 102680489

Населено място: гр. Бургас

Адрес: ул. "Ванчо Михайлов" 1

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Общинска целодневна детска градина /ОЦДГ/ "Слънчо" гр. Поморие

Булстат: 176893911

Населено място: гр. Поморие

Адрес: Област Бургас, ул. "Марица" 5

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология /ЦЛВСЕЕ/

Булстат: 176986461

Населено място: гр. София

Адрес: ул. "Искърско шосе" № 5

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Районен съд - гр. Самоков

Булстат: 000776616

Населено място: гр. Самоков

Адрес: ул. БАЧО КИРО № 1

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Детска градина "Слънце" с. Долно Дряново, общ. Гърмен - /Старо наименование - Целодневна детска градина /ЦДГ/ "Слънце" с. Долно Дряново/

Булстат: 101678291

Населено място: с. Долно Дряново

Адрес: Област Благоевград, общ. ГЪРМЕН

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Страници

Търсене

Tenders-bg© 2018.
Всички права запазени.