информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Contractors

Хармони 2012 ЕООД

Булстат: 202151095

Населено място: гр. София

Адрес: р-н Триадица, ул. "Енос" № 2

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Народно читалище "Никола Й. Вапцаров 1927г." с.Бабово, Сливо поле

Булстат: 000522977

Населено място: с.Бабово

Адрес: ул."Марин Павлов" 17

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Областна дирекция по безопасност на храните - Сливен

Булстат: 176986739

Населено място: гр.Сливен

Адрес: ул."Самуиловско шосе"

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Детска градина /ДГ/ - Ален мак, с. Иваново, обл. Русе

Булстат: 000521010

Населено място: с.Иваново

Адрес: ул.Митко Палаузов №3, обл.Русе

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Народно читалище - Изгрев-1927г., с. Рогош

Булстат: 000457604

Населено място: с. Рогош

Адрес: Област Пловдив, общ. Марица ул. Васил Левски № 57

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол /ЦЛХИК/

Булстат: 176986881

Населено място: гр. София

Адрес: район Красна поляна, бул. "Никола Мушанов" № 120

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Детска градина №121, гр. Нови Искър -/Старо наименование - Обединено детско заведение №121, гр. Нови Искър/

Булстат: 000676021

Населено място: гр. Нови Искър

Адрес: ж.к. Кумарица, Обл. София, общ. Столична,

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Детска градина 3 - Радост, Каварна - /Старо наименование - Целодневна детска градина /ЦДГ/ "Радост" гр. Каварна/

Булстат: 000845941

Населено място: гр. Каварна

Адрес: ул. "Здравец" № 2

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Целодневна детска градина /ЦДГ/ "Здравец" гр. Каварна

Булстат: 000840652

Населено място: гр. Каварна

Адрес: Област Добрич; ул. "Ст. Воденичаров" № 3

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Детска градина 4 - "Детелина" гр. Каварна - /Старо наименование - Детска градина /ДГ/ "Детелина" гр. Каварна/

Булстат: 000846057

Населено място: гр. Каварна

Адрес: ул. "Орлов" № 2

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Спортно училище /СУ/ "Георги Стойков Раковски" гр. Добрич

Булстат: 000846979

Населено място: гр. Добрич

Адрес: ул. Кокиче № 23

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Регионален етнографски музей - Пловдив

Булстат: 000455585

Населено място: гр. Пловдив

Адрес: район Централен, ул. "Д-р Чомаков" №2

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Детска градина № 114 "Светулка" с. Световрачене - /Старо наименование - Обединено детско заведение /ОДЗ/ № 114 "Светулка" с. Световрачене/

Булстат: 000667474

Населено място: с. Световрачене

Адрес: Област София, общ. Столична, ул. Миладин Цветков № 3

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Областна дирекция по безопасност на храните - Варна

Булстат: 176986109

Населено място: гр. Варна

Адрес: ул. "Софроний Врачански" №19

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Католическа църква в България - Софийско-пловдивска епархия, Пловдив

Булстат: 825236945

Населено място: Пловдив

Адрес: бул. Мария Луиза 3

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Страници

Търсене

Tenders-bg© 2018.
Всички права запазени.