информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Contractors

Водоснабдяване и канализация Добрич АД

Булстат: 204219357

Населено място: гр. Добрич

Адрес: бул. "Трети март" № 59

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Велеви фарма ООД

Булстат: 131429283

Населено място: гр. София

Адрес: ул. "Георги Софийски" № 1А

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт /НДНИВМИ/ "Проф. д-р Г. Павлов"

Булстат: 176986785

Населено място: гр. София

Адрес: р-н Красно село, бул. "Пенчо Славейков" № 15 А

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Национален център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Булстат: 177057552

Населено място: гр. София

Адрес: общ. Столична, район Триадица, пл. "България" № 1

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Аудиовидео Орфей ЕАД

Булстат: 130419375

Населено място: гр. София

Адрес: бул. "Самоков" № 60

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Народно читалище "Светлина - 1895 г." гр. Априлци

Булстат: 000283616

Населено място: гр. Априлци

Адрес: обл. Ловеч; пл. Априлско въстание № 5

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Бургасинвест ООД

Булстат: 102006848

Населено място: гр. Бургас

Адрес: ул. Шейново 8

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Изпълнителна агенция - Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове /ИА СОСЕЗФ/, гр. София

Булстат: 177057545

Населено място: София

Адрес: бул. Витоша 15, ет. 5

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Шесто средно училище "Отец Паисий" , гр. Монтана

Булстат: 177061173

Населено място: гр. Монтана

Адрес: бул. "Патриарх Евтимии" №90

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Народно читалище - Развитие - 1928, с. Замфирово, общ. Берковица

Булстат: 000313504

Населено място: с. Замфирово

Адрес: ул. Лазар Младенов 1

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Газо-енергийно дружество Елин Пелин ЕООД

Булстат: 175005806

Населено място: гр. Елин Пелин

Адрес: Област София, общ. Елин Пелин бул. "София" № 13, ет.4

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Плевенска филхармония

Булстат: 000405995

Населено място: гр. Плевен

Адрес: ул. Васил Левски № 155

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Областна дирекция по безопасност на храните - София град

Булстат: 176986760

Населено място: гр. София

Адрес: бул. "Ген. Данаил Николаев" 7

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Регионален исторически музей - Русе

Булстат: 117649695

Населено място: гр. Русе

Адрес: пл. "Ал. Батенберг" № 3

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Кметство с. Щръклево, община Иваново, област Русе

Булстат: 0005305360088

Населено място: с. Щръклево

Адрес: община Иваново, област Русе, ул."Централна"№35а

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Страници

Търсене

Tenders-bg© 2018.
Всички права запазени.