информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Contractors

Областна дирекция по безопасност на храните - София област

Булстат: 176986290

Населено място: гр. Костинброд

Адрес: ул. Ломско шосе № 22

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Смолян

Булстат: 176987175

Населено място: Смолян

Адрес: ул. Тракия 5

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Основно училище - Цар Симеон I, с. Павелско, общ. Чепеларе

Булстат: 000608262

Населено място: с. Павелско

Адрес: общ. Чепеларе

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Областна дирекция по безопасност на храните - Видин

Булстат: 176987034

Населено място: Видин

Адрес: ул. " Цар Симеон Велики" №66

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Габрово

Булстат: 176986874

Населено място: Габрово

Адрес: ул. Д-р Заменхов 6

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Странджа строй ЕООД

Булстат: 812117670

Населено място: гр. Малко Търново

Адрес: общ. Малко Търново, ул. "Малкотърновска комуна" № 3

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Монтана

Булстат: 176987392

Населено място: гр. Монтана

Адрес: ул. "Юлиус Ирасек" № 4

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Районен съд - Нови пазар

Булстат: 000931785

Населено място: гр. Нови пазар

Адрес: ул. "Цар Освободител" № 31

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Бургас

Булстат: 176986600

Населено място: гр.Бургас

Адрес: ул. "Хан Аспарух" № 36

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Шумен

Булстат: 176986034

Населено място: гр. Шумен

Адрес: бул. "Съединение" № 53

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Силистра

Булстат: 176986568

Населено място: гр. Силистра

Адрес: ул. "Тутракан" № 3

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Търговище

Булстат: 176986397

Населено място: гр. Търговище

Адрес: бул. "29-ти Януари" № 2

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Велико Търново

Булстат: 176987022

Населено място: Велико Търново

Адрес: ул. "Славянска" № 5

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Пазарджик

Булстат: 176986949

Населено място: Пазарджик

Адрес: ул."Найчо Цанов"№4

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Асоциация по ВиК на обособена територия обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Хасково

Булстат: 176239160

Населено място: Хасково

Адрес: ул. Свобода 5

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Страници

Търсене

Tenders-bg© 2018.
Всички права запазени.