информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Contractors

СНЦ Местна инициативна група - Котел, Сунгурларе и Върбица

Булстат: 177017732

Населено място: гр. Котел

Адрес: ул. Изворска 21, ет. 2

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Народно читалище - Развитие 1869, гр. Дряново

Булстат: 000210493

Населено място: Дряново

Адрес: ул.Ал.Стамболийски 32

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Детска градина 198 - Косе Босе, София

Булстат: 177106113

Населено място: София

Адрес: ул. Войводово,4

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Детска градина № 35 - Щастливо детство, София

Булстат: 000675229

Населено място: София

Адрес: р-н Люлин ;ул. Георги Икономов № 6

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Детска градина № 68 "Ран Босилек, " София

Булстат: 000675791

Населено място: София

Адрес: ул."Иван и Стиляна Параскевови" №5

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово

Булстат: 175886629

Населено място: гр. Гоце Делчев

Адрес: ул. Александър Стамболийски №1

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Областна дирекция по безопасност на храните - Ямбол

Булстат: 176987111

Населено място: Ямбол

Адрес: ул. Батак 1

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Детска градина № 139 Панорама, гр. София

Булстат: 000667104

Населено място: гр. София

Адрес: ул. "Генерал Асен Николов" №12

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Детска градина 86 - Асен Босев, София

Булстат: 000677550

Населено място: София

Адрес: ул."Тома Давидов"44

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

97 Средно училище - Братя Миладинови, гр.София

Булстат: 000667531

Населено място: гр.София

Адрес: ул.504

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Областна дирекция по безопасност на храните - Кърджали

Булстат: 176986956

Населено място: Кърджали

Адрес: ул. Дарец 6

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Районен съд - Карнобат

Булстат: 000057421

Населено място: Карнобат

Адрес: ул. Г. Димитров №2

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Природо-математическа гимназия "Акад. Сергей Корольов", гр. Благоевград

Булстат: 000016983

Населено място: гр. Благоевград

Адрес: ул. Марица 4

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Детска градина 101 - Ябълкова градина, гр. София

Булстат: 000666116

Населено място: гр. София

Адрес: р-н Люлин 1, ул."Фортов път" №2

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Районен съд - Златоград

Булстат: 000615246

Населено място: Златоград

Адрес: бул. България 120

Отворени поръчки:

Общ брой поръчки:

Страници

Търсене

Tenders-bg© 2018.
Всички права запазени.